http://channel.pixnet.net/reading/event/info/2192

活動日期:2012/10/16~2012/11/06

記錄男孩,也記錄台北這個城市
女攝影師穿梭於城市,蒐集的100個台北漂亮男孩


台北男孩_封面150dpi  
                                                  

藝人曾寶儀、作家李維菁、《愛的麵包魂》電影導演高炳權 好漂亮推薦TinaRay 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()